Utama > RUMUSAN > Panduan Menjawab Rumusan

Panduan Menjawab Rumusan


PANDUAN MENJAWAB RUMUSAN

1. Pendahuluan – tema kepada petikan (satu unsur
sahaja)

2. Isi Tersurat – Kutip enam isi, iaitu:

a) Jawapan kepada soalan pertama.
b) Terdapat dalam petikan.

3. Isi Tersirat – cari dua isi, iaitu:

a) Jawapan kepada soalan kedua.
b) Tidak terdapat di dalam petikan.

4. Kesimpulan – Mesti ada dua unsur.

a) Penyelesaian
b) Harapan

Soalan
Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian buat satu rumusan tentang faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik (unsur 1 / tersurat) dan sebab-sebab penubuhannya.(unsur 2 / tersirat)

Pendahuluan :
Petikan membincangkan kebaikan/kepentingan penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik. (10 patah perkataan).

Perenggan isi Tersurat.
Bagaimana mencari isi tersurat?
i. Baca secara luncuran dan garis setiap isi dengan pensel / marker pen.
ii. Teknik subjek dan predikat.

Subjek Predikat
Faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik (isi yang bersesuaian dalam petikan)

Kita percaya bahawa adalah lebih wajar diwujudkan badan khas untuk [membolehkan pesakit-pesakit kronik mendapat bantuan kewangan]1. Badan khas ini juga [dapat membiayai rawatan segera]2 supaya mereka tidak perlu membuat rayuan kepada orang ramai. Di samping itu,[orang ramai atau badan-badan yang ingin menderma dapat menyalurkan sumbangan secara sistematik kepada badan berkenaan]3 supaya dapat disampaikan kepada pesakit kronik yang memerlukan bantuan. Kita percaya bahawa dengan cara ini, [bantuan akan dapat disalurkan secara lebih tersusun, terhormat dan telus]4. [Pesakit kronik pula tidak perlu memainkan sentimen simpati orang ramai melalui media]5. Dengan cara ini, [gagasan masyarakat penyayang akan dapat dilihat lebih adil, proaktif dan komprenhensif]6. [Semua penghidap penyakit kronik akan memperoleh manfaat]7 dan bukan hanya pesakit kronik yang mempunyai kedudukan tertentu sahaja. Namun begitu, orang ramai yang ingin menyumbangkan derma secara langsung kepada individu tertentu masih boleh berbuat demikian. Sumbangan mereka ini haruslah digalakkan. Langkah mereka akan mengurangkan beban badan yang dicadangkan supaya badan ini dapat menumpukan perhatian kepada golongan yang tidak berupaya untuk mendapat bantuan daripada pihak lain.

Dalam pada itu, kita sedar bahawa telah banyak wujud badan kebajikan dan badan amal, baik yang ditubuhkan oleh kerajaan mahupun yang ditubuhkan oleh orang ramai. Kita harus bersyukur kerana badan-badan ini telah banyak memberi sumbangan kepada kebajikan rakyat di negara ini. Namun begitu, jika ada penyelarasan yang lebih berkesan, kita percaya [lebih banyak anggota masyarakat yang memerlukan bantuan akan mendapat manfaat]8. Sememangnya kerajaan dan badan-badan amal tidak akan dapat membantu semua orang yang memerlukan bantuan tersebut. Kita berharap agar penyelarasan yang berkesan akan mampu memberikan manfaat kepada golongan yang berkenaan seluas-luasnya.

Penubuhan badan ini [dapat menentukan keperluan bantuan sebenar pesakit]9 dari segi jenis, kos dan tempat rawatan. Secara tidak langsung, badan ini dapat memastikan bahawa [wang yang disumbangkan itu dimanfaatkan sepenuhnya]10. Sesungguhnya, kewujudan masyarakat penyayang yang mampu melindungi kebajikan anggotanya yang daif merupakan salah satu ciri penting sesebuah negara penyayang.

Bagaimana Menulis isi-isi tersurat?
i. Ambil fokus utama sebagai sebahagian jawapan.
ii. Guna penanda wacana seperti selain itu, seterusnya.
iii. Guna ganti nama seperti “itu”, “nya”
iv. Jangan masukkan contoh dan huraian. Isi yang terdapat dalam petikan sahaja. (6 isi)
v. Tanda baca noktah dan koma mesti jelas.
vi. Kegramatisan ayat perlu dijaga.

Antara faedah penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik ialah …………………………………, dan …………………………………. Di samping itu, kebaikannya ialah ………………………………………. dan ……………………………………… . ……………………………………….. juga merupakan kepentingan penubuhannya.

Perenggan Isi Tersirat : Bagaimana menulis isi tersirat ?
i. Ambil fokus kedua dalam soalan sebagai sebahagian jawapan.
ii. (Ulangi seperti isi tersurat)

Subjek Predikat
Sebab penubuhannya (isi yang bersesuaian / tiada dalam petikan)
1. Supaya menyegerakan rawatan kepada pesakit kronik.#

2. Untuk menggalakkan orang ramai menderma

3. Agar golongan pesakit kronik yang miskin mendapat rawatan.

4. Supaya bantuan orang ramai tidak diselewengkan.

5. Sebab bilangan pesakit kronik semakin bertambah

6. Sebab kos rawatan pesakit kronik mahal.

Menulis Penutup/Kesimpulan : Bagaimana menulis penutup?

i. Dua komponen iaitu /seruan /cadangan/saranan dan hasil yang positif.

……(apa/bagaimana)……supaya/agar/bagi…………(siapa)………………
Contoh kesimpulan:

1. Semua pihak hendaklah memberi sokongan kepada penubuhan badan ini agar masyarakat kita sihat sejahtera.

2. Penubuhan badan ini perlu disegerakan semoga pembangunan negara tidak terhalang.

Contoh jawapan rumusan pelajar.

Petikan ini membincangkan kebaikan penubuhan badan khas bagi membantu pesakit kronik,
Antara manfaat penubuhan badan khas ini ialah membolehkan pesakit-pesakit kronik mendapat bantuan kewangan dan dapat membiayai rawatan dengan cepat. Di samping itu, kebaikannya juga ialah sumbangan daripada masyarakat dapat disalurkan dengan sistematik, dan para pesakit kronik tidak perlu menghebah penderitaan melalui media bagi menagih simpati masyarakat. Selain itu, badan khas ini boleh menentukan keperluan bantuan sebenar pesakit, dan memastikan wang sumbangan dapat dimanfaatkan sepenuhnya.
Antara sebab penubuhan badan khas ini adalah untuk menyelaraskan sumbangan derma daripada masyarakat, dan dapat mengagihkan wang tersebut dengan adil. Tujuan penubuhannya juga disebabkan kos rawatan terlalu mahal dan masyarakat tidak mampu untuk membiayainya.
Kesimpulannya, semua pihak harus menyokong penubuhan badan ini agar pesakit kronik akan mendapat pembelaan sewajarnya.

(122 patah kata)

Aspek pemarkahan rumusan.
Isi (20m) dan Bahasa (10m)

ISI (20 markah)

Bahagian Markah Markah
a. Pendahuluan 2
b. Isi tersurat 4 6 8 10 12 16
c. Isi tersirat 12 10 8 6 4
d. Penutup 2

BAHASA (10 markah)
Pastikan bahasa rumusan anda menepati kriteria berikut :-
a. kesinambungan isi.
b. tatabahasa dan struktur ayat baik.
c. Kosa kata luas
d. Ejaan dan tanda baca betul.

Kebiasaannya markah bahasa bergantung kepada markah isi (biasanya separuh jumlah isi)

Isi = 18
Bahasa = 9 (jika terdapat kesalahan lazimnya
ditolak 1m) jadi 8 markah.

Pastikan anda mencari sebanyak mungkin
isi kerana markah bahasa akan mengikuti
markah isi.

1. Jika salin bulat-bulat daripada petikan walaupun tidak melebihi 120 patah perkataan, tidak diterima (0 markah)

2. Jika melebihi 120 patah perkataan, perkataan yang selebihnya itu tidak akan diperiksa (tiada markah).

3. Tulis dalam bentuk point, potong markah.
(50% daripada markah bahasa yang diperoleh)

4. Kesalahan ejaan dan bahasa, potong markah bahasa.

5. Markah isi maksima 20 markah.
(Pendahuluan+Isi tersurat+Isi tersirat+Kesimpulan)

6. Markah bahasa maksima 10 markah.
(50% daripada markah isi yang diperoleh

Advertisements
Kategori:RUMUSAN
  1. Tiada komen.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: